Informationsfilm

Informationsfilm

Särskolan

En film om Naturbruksförvaltningens gymnasiesärskola på Sötåsen.

Sorg

Utdrag ur en av tre undervisningsfilmer för sjukvårdspersonal. Filmerna illustrerar olika anhörigreaktioner.

TÄNK OM

Informationsfilm för Kraftens hus, en mötesplats för cancerberörda.