Produktioner

Här kan du se lite av vad vi gjort.

Skattedagar online

Livestream. Ett heldagsprogram om årets viktigaste nyheter inom skatteområdet, riktat till revisionsbransch och skattejurister. 

Särskolan

Informationsfilm om Naturbruksförvaltningens gymnasiesärskola på Sötåsen.

Hallarna

Reklamfilm för köpcentret Hallarna

Introfilm i liveproduktion för Wolters Kluwer

Skattedagar intro

Rädda Barnen

Kortfilm producerad för Rädda Barnen i projektet En dag i ord.

Uport Musikweekend

Eventfilm för Uportfestivalen

MoveOn Introfilm

Introfilm i liveproduktion för Wolters Kluwer

Sorg - Undervisningsfilm

Utdrag ur en av tre undervisningsfilmer för sjukvårdspersonal. Filmerna illustrerar olika anhörigreaktioner som personalen lär sig att hantera.